0966 39 4567
  • Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM 0909875012 MS NGA - 9369
  • Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM 0909875012 MS NGA - 9370
  • Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM 0909875012 MS NGA - 9371
  • Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM 0909875012 MS NGA - 9372
  • Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM 0909875012 MS NGA - 9373
  • Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM 0909875012 MS NGA - 9374
  • Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM 0909875012 MS NGA - 9375

Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM 0909875012 MS NGA

Cho thuê biệt thự mỹ giang đường N Phú Mỹ HƯNG Q7 HCM

Dt: 7x18

Nhà nội thất cơ bản,gồm 4 phòng lớn và 1 phòng giúp việc, hiện đang cho thuê làm văn phòng

Chào thuê: 36tr/th

LH : 0909875012 MS MS NGA